Reglament

El Club Atletisme Gavà amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme i la Real Federación Española de Atletismo i sota el control del col·legi de jutges de la Federació, organitza el 6è Gran Premi de Marxa «Ciutat de Gavà» a celebrar-se el pròxim dia 09 de març de 2024 en l'Estadi Municipal «la Bòbila» de Gavà (Barcelona).

Art.1. Llicència. Tots els atletes hauran de tenir la corresponent llicència federativa tramitada per a la temporada en curs.

Art.2. Inscripcions. Hauran de ser realitzades pel club de l'interessat a través de la Intranet de la FCA. El termini d'inscripció finalitzarà el diumenge anterior a la competició. Passat aquest termini no s'admetrà cap inscripció.

Art.3. Preu. Per col·laborar a sufragar els costos de l'organització la inscripció tindrà un cost de 6€ per dorsal (3€ per categories Sub10).

Art.4. Participants. Les categories de participació seran de Sub10 a Màster. Cada atleta pot participar únicament en una prova. L'organització pot establir un nombre màxim d'atletes per prova o sèrie. L'organització es reserva el dret d'incloure en la convocatòria atletes convidats. En les carreres que es realitzin de forma simultània s'establirà classificació separada per categoria.

Art.5. Dorsals. El lliurament de dorsals es realitzarà fins 15 minuts abans de la prova, en un lloc visible dins del recinte de l'estadi, prèvia identificació de l'atleta mitjançant llicència federativa, document nacional d'identitat, o similar. Tots els atletes hauran de portar dos dorsals, davant i darrere.

Art.6. Cambra de requeriments. Estarà instal·lada en lloc visible dins del recinte de l'estadi. Tots els participants hauran d'estar a les ordres dels jutges abans del tancament d'aquesta, 10 minuts abans de la prova.

Art.7. Jutges i cronometratge. Se seguirà la reglamentació de la RFEA respecte a la configuració i nombre de jutges per a l'homologació de qualsevol rècord o marca aconseguida.

Art.8. Reclamacions. S'hauran de fer davant del Jutge Àrbitre en els 30 minuts després de la proclamació de resultats acompanyats d'un dipòsit de 30 € (a retornar en el cas d'atendre la seva reclamació). La decisió del Jutge Àrbitre serà definitiva.

Art.9. Premis. S’atorgaran premis als 3 primers classificats de cada categoria. (Premi addicional al millor coeficient màster).

Art.10. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per les normes de la WA o per les normes de la RFEA o la Federació Catalana d'Atletisme.

Art.11. El Club Atletisme Gavàla Federació Catalana d'Atletisme i la Real Federación Española de Atletismo no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin sofrir els participants i espectadors durant aquesta competició.

Art.12. La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d'en aquest Reglament.